ஃப்ளாஷ் நியூஸ்

தமிழ்மொழியைக் கற்க வேண்டும்...

தமிழ்மொழியைக் கற்க வேண்டும்

04/04/2017

தமிழ் மூதாட்டியாகிய அவ்வையார் அரசர்களிடம் நெருங்கிப் பழகியவர். புலவர் கூட்டங்களில் பெரிதும் பங்கு கொண்டவர். தமிழ்நாடு முழுவதும் சுற்றி வந்தவர். உலகச் சூழலை நேரில் கண்டு மகிழ்ந்தவர். பாமர மக்களிடமும் இரண்டறக...

வார்த்தைகள்கூட வலிக்கின்றன; ஏன்?

வார்த்தைகள்கூட வலிக்கின்றன; ஏன்?...

22/03/2017

தீயினாற் சுட்டபுண் உள்ளாறும் ஆறாதே

நாவினாற் சுட்ட வடு (குறள்:129)

என்...

பயணிகள் பலவிதம்

பயணிகள் பலவிதம்...

22/03/2017

பொதுப் போக்கு வரத்தான பேருந்தில் ஏறி அமர்ந்து கொண்டு இருக்கை கிடைத்தால்...

மழை நீரை சேமிப்போம்! மனிதவளம் காப்போம்!

மழை நீரை சேமிப்போம்! மனிதவளம் காப்போம்!...

22/03/2017

குடிநீரும் அதன் அவசியமும் சொல்லத் தேவையில்லை. தாவரங்கள் முதல் மனிதன் வர...

பட்டத்தினால் வரும் விளைவுகள்!

பட்டத்தினால் வரும் விளைவுகள்!...

10/02/2017

கோலாலம்பூர், பிப்.11: அண்மையில் அரசியல் கட்சிகளைச் சேர்ந்த 4 டத்தோ, டத்தோஸ்...

புத்தாண்டு உறுதிமொழி எடுத்து விட்டீர்களா?

புத்தாண்டு உறுதிமொழி எடுத்து விட்டீர்களா?...

02/01/2017

புத்தாண்டு உறுதிமொழிகள் இன்றளவும் ...

மாமியார் மருமகள்

மாமியார் மருமகள்...

07/12/2016

மாமியார் மருமகள் இருவரும் பெண்களே. மருமக...

முன்னேற்றம் நிலைக்க, வேண்டாம் தலைக்கனம்

முன்னேற்றம் நிலைக்க, வேண்டாம் தலைக்கனம்...

05/05/2016

முன்னேற்றம்தான் நமது இலக்கு என்றால், தலைக்கனம் என்ற விஷச் செடியை வேறோடு ...

எந்த ஓர் இடத்துக்கும்  நிச்சயமாக மாற்று வழி  இருந்தே ஆக வேண்டும்

எந்த ஓர் இடத்துக்கும் நிச்சயமாக மாற்று வழி இருந்தே ஆக வேண்டும்...

02/05/2016

சூழ்நிலைகள் மனிதர்களை உருவாக்குவது அல்ல. மாறாக தான் யார், எவ்வாறு நிகழ்வ...