ஃப்ளாஷ் நியூஸ்

  nwsId

  பொன்மொழிகள்

  பொன்மொழிகள்

  27/02/2018

  img img

  பணம் இருந்தால் உன்னை உனக்குத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால், யாருக்கும் உன்னைத் தெரியாது.

  -ஸ்மித்.

   

  பணக்காரனாய் சாக வேண்டும் என்பதற்காக வறுமையில் வாழ்வது வடிகட்டிய முட்டாள்தனம்

  -ஜீவெனால்.

   

  பணக்காரன் ஆக வேண்டுமா? அதற்குப் பணத்தைக் குவிக்க வேண்டியது இல்லை. தேவைகளைக் குறைத்துக் கொள்.

  -வீப்பர்.

   

  நாம் பணக்காரர்களாக இருக்க கடமைப்பட்டிருக்கவில்லை. ஆனால் ஒழுக்கமுள்ளவர்களாக இருக்கக் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம்.

  -பெர்னாட்ஷா.

   

  பணப்பிரச்சனை என்றால், எல்லோரும் ஒரே மதத்தினர்தான்.

  -வால்டேர்.

   

  பணம் ஒன்றே வாழ்வின் இலட்சியம் என்றால் அது தவறான வழியிலேதான் தேடப்படும்.

  -ரஸ்கின்.

   

  பணத்திற்குக் கடல் நீரின் குணம் ஒன்று உண்டு. கடல் நீரைக் குடிக்கக் குடிக்கத் தாகம் அதிகமாகும்.

  -ஷோப்பன் ஹொபர்.

   

  சிலர் பணத்தை வெறுப்பதாகக் கூறுவர். ஆனால், அவர் வெறுப்பது பிறரிடமுள்ள பணத்தை!

  -கோல்ட்டஸ்.

   

  பணம் தலைகுனிந்து பணியாற்றும் அல்லது தலைகுப்புறத் தள்ளிவிடும்.

  -ஆலிவர் வெண்டல்.

   

  பணத்தைச் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஒழுக்கத்தை விற்று விடாதே.

  -தாமஸ் பெயின்.

   

  பணத்தின் உண்மையான மதிப்பு பிறரிடம் கடன் கேட்கும் போதுதான் தெரியும்.

  -பிராங்க்ளின்.

   

  பணமும் இங்கித நடவடிக்கையும் ஒரு கனவானை உருவாக்குகின்றன.

  -தாமஸ் புல்லர்.

   

  பணத்தை அடிக்கடி குறை கூறுவார்கள். ஆனால் அதை யாரும் மறுப்பதில்லை

  -டென்மார்க் பழமொழி.

   

  பணத்தை வைத்திருப்பவனுக்குப் பயம். அது இல்லாதவனுக்குக் கவலை

  -பாரசீகப் பழமொழி.

   

  பணமும் மகிழ்ச்சியும் பரம விரோதிகள். ஒன்றிருக்குமிடத்தில் மற்றொன்று இருப்பதில்லை

  -ஆஸ்திரேலியாப் பழமொழி.

   

   

  பின்செல்