ஃப்ளாஷ் நியூஸ்

  nwsId

  செயிண்ட் லூயிஸ்

  செயிண்ட் லூயிஸ்

  11/01/2018

  img img

  செயிண்ட் லூயிஸ் 1 என்று அழைக்கப்படும் இந்த கல்லறை வூடூ மகாராணியான மேரி லேவ்யூவினுடையது. இங்கே உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் மகாராணியை எழுப்பினால் அல்லது அவரை தொந்தரவு செய்தால் பேய் பிடிக்கும் என்று அந்த மக்கள் நம்புகிறார்கள்.

   

  பின்செல்