ஃப்ளாஷ் நியூஸ்

  nwsId

  கேட்ட கோம்ப்ஸ்

  கேட்ட கோம்ப்ஸ்

  11/01/2018

  img img

  பாரிசில் வாழ்ந்த மக்கள் முந்தைய காலங்களில் பயன் படுத்திய ஒரு கல்லறை வழக்கம் இது.  ரோம் நாட்டில் வாழ்ந்த மூதாதையர்கள் இந்த முறையை அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறார்கள்.

   

  பின்செல்