ஃப்ளாஷ் நியூஸ்

  nwsId

  ஹியர் தீவு

  ஹியர் தீவு

  08/12/2017

  img img

  ஹியர் தீவு, ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கிறது. எரிமலைகள் இருக்கும் இடத்தில் மக்கள் யாரும் வாழ விரும்புவதில்லை. அரசும் கூடவே. இந்த காரணத்தால் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட உலகின் மற்றோர் இடம் தான் இந்த ஹியர் தீவு. இங்கே ஆக்டிவாக இன்னும் இரண்டு எரிமலைகள் இருக்கின்றன. இவை உலகின் அதிக சேதம் ஏற்படுத்தக் கூடிய எரிமலைகள் என்று கூறப்படுகின்றன.

   

  பின்செல்