ஃப்ளாஷ் நியூஸ்

  nwsId

  கின் ஷி ஹுவாங் சமாதி!

  கின் ஷி ஹுவாங் சமாதி!

  08/12/2017

  img img

  சீன பேரரசர் கின் ஷி ஹுவாங்கின் சமாதி. இவர் தான் கியூன் சாம்ராச்சியத்தை நிறுவியவர். இந்த சமாதியை அமைத்தவர் இதனுள் பல மர்மங்களை விட்டுச் சென்றுள்ளார். அரசர் மீண்டும் உயிர்த்தெழுந்து வருவார் என்ற நம்பிக்கையும் அக்காலத்தில் அவர்களிடம் இருந்துள்ளது. 

  சீன அரசும் இங்கே நடந்த அகழ்வாராய்ச்சியை மறைத்து வைத்துள்ளது.

  பின்செல்