ஃப்ளாஷ் நியூஸ்

  nwsId

  பாம்புகள் தீவு!

  பாம்புகள் தீவு!

  08/12/2017

  img img

  பாம்புகள் தீவு என அழைக்கப்படும் இந்த இடம் பிரேசிலில் இருக்கிறது. இந்த தீவில் ஆயிரக்கணக்கான பாம்புகள் இருக்கின்றன. இவற்றில் பெரும்பாலான பாம்பு வகைகள் மிகவும் விஷத்தன்மையானவை. கோல்டன் லான்செட் வைப்பர் எனப்படும் உலகின் கொடிய வகை பாம்பு இங்கே அதிகமாக இருக்கிறது. ஒரே கடியில் மனிதனின் உயிரை மிக விரைவில் கொல்லும் அளவிற்கு இதன் விஷத்திற்கு தாக்கம் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஏறத்தாழ ஐந்து மைல் சுற்றளவிற்கு இந்த பாம்புகள் இத்தீவில் படர்ந்திருக்கின்றன என கூறப்படுகிறது. பாதுகாப்பு காரணமாக, பிரேசில் அரசாங்கம் இந்த தீவிற்கு மனிதர்கள் செல்ல தடைவிதித்துள்ளது.

   

  பின்செல்