செயிண்ட் லூயிஸ்

செயிண்ட் லூயிஸ்

11/01/2018

img img

செயிண்ட் லூயிஸ் 1 என்று அழைக்கப்படும் இந்த கல்லறை வூடூ மகாராணியான மேரி லேவ்யூவினுடையது. இங்கே உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் மகாராணியை எழுப்பினால் அல்லது அவரை தொந்தரவு செய்தால் பேய் பிடிக்கும் என்று அந்த மக்கள் நம்புகிறார்கள்.

 

பின்செல்