வேலி ஆஃப் கிங்க்ஸ்

வேலி ஆஃப் கிங்க்ஸ்

11/01/2018

img img

எகிப்து நாட்டில் வாழ்ந்த அரசர் ஒருவரின் கல்லறையாக இது இருந்திருக்கிறது. மேற்சொன்ன மகாராணியின் கதையை விட இது பயங்கரமானதாக இருக்கிறது. ஒரு முறை ஆராய்ச்சியாளர்கள் இந்த இடத்தை ஆய்வு செய்வதற்காக கல்லறையிலிருந்து ஒரு கல்லை நகர்த்தியிருக்கிறார்கள். நகர்த்திய சிறிது நேரத்திலேயே அவர்களின் உயிர் பிரிந்து விட்டதாம். அதனால் உள்ளே மக்கள் அப்பகுதியையே சற்று அச்சத்துடன் தான் இருக்கிறார்கள். சமீபத்தில் பத்திரிகையாளர் ஒருவர் உள்ளே சென்று புகைப்படம் எடுத்து வந்தது பயங்கரமாய் பேசப்பட்டது.

 

பின்செல்