சிமெண்ட்ரி கஃபே :

சிமெண்ட்ரி கஃபே :

11/01/2018

img img

கல்லறை இருந்த பக்கமே செல்வதற்கு பயப்படும் மக்கள் ஒரு பக்கம் இருக்கிறார்கள் என்றால் இன்னும் சிலரோ கல்லறையை தங்கள் வாழ்விடமாக மாற்றி வாழ ஆரம்பித்துவிடுவார்கள். கல்லறையில் வாழ்விடமா என்ற நம் பயத்தை காசாக்கவும் செய்கிறார்கள். அகமதாபாதில் உள்ள ஒரு கடையில் கல்லறையைச் சுற்றி ஒரு ஹோட்டலை திறந்திருக்கிறார்கள். ஆங்காங்கே கல்லறையைச் சுற்றி மக்கள் உட்கார்ந்து சாப்பிடும் இடம் சமைக்கும் இடம் இருக்கிறது. அங்கே இருக்கும் யாருக்குமே பயமேயில்லையாம். இந்த கல்லறை அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும் என்று நம்புகிறார்கள் .

 

பின்செல்