தானியங்கி கார்கள்

தானியங்கி கார்கள்

10/01/2018

img img

தானியங்கி கார்கள் எனச் சொல்லப்படும் டிரைவர் இல்லாமல் மென்பொருள் மூலம் இயங்கும் கார்கள் தொடர்பான ஆய்வு இந்த ஆண்டு மேலும் தீவிரமாகலாம். கூகுள், ஆப்பிள், டெஸ்லா எனப் பல நிறுவனங்கள் இதில் ஆர்வம் காட்டிவருகின்றன. இந்தியாவில் பல முன்னணி நிறுவனங்கள் இந்தப் பிரிவில் கவனத்தைத் திருப்பியுள்ளன.

 

பின்செல்