வட செண்டினல் தீவு!

வட செண்டினல் தீவு!

08/12/2017

img img

இந்த தீவு இந்தியாவின் அந்தமான் தீவுகளில் அமைந்துள்ளது. உலகின் உண்மையான அழகு என போற்றப்படும் இந்த இடத்தில் பழங்குடி மக்கள் வாழ்ந்து வருகிறார்கள். இவர்கள் வெளியுலகிடம் எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் இணையக் கூடாது என்ற கருத்துடையவர்கள். தாங்களாக அழைக்காமல் யார் வந்தாலும், கொலை செய்யவும் தயங்க மாட்டார்கள். சுற்றுலா செல்லும் பயணிகள் இங்கே சென்று இவர்களை துன்புறுத்த முயல்வது, இவர்களைக் கேலிப் பொருளாகக் காண்பதையும் வழக்கமாகக் கொண்டிருந்துள்ளனர். இதனால் வெளியுலக மக்கள் என்றாலே இவர்கள் வெறுப்படைகிறார்கள். எனவே, இந்த இடத்திற்கு மக்கள் செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

 

பின்செல்