எங்களுக்கு ஒரு செய்தி அனுப்பவும்
Contact
Thaimoli Sdn Bhd

Wisma PPP, Aras 4,
74 Jalan Rotan, Kumpung Attap,
50460 Kuala Lumpur
Malaysia.

Phone : 03 2272 2203 / 05

Fax : 03 2272 2206

Mail : news@thaimoli.com